Apie mus

Mes, aktyvių šnipiškiečių iniciatyvinė grupė tikime, kad sutelkta bendruomenė gali nuveikti daugiau prasmingų darbų mūsų puikaus Šnipiškių rajono  gyventojams bei turės daugiau galimybių įtakoti Šiaudinės (Skanseno) ateitį, todėl 2016-ais metais įsteigėme Asociaciją „Šiaudinė“, kuri 2017-ais metais jau priimta į Vilniaus bendruomenių asociaciją (VBA).

Asociacija „Šiaudinė“ veikianti apibrėžtoje teritorijoje nuo Lvovo-Kalvarijų g. sankirtos iki Kalvarijų-Žalgirio g. sankirtos, nuo Kalvarijų-Žalgirio g. sankirtos iki Žalgirio – Linkmenų g. sankirtos, nuo Žalgirio – Linkmenų g. sankirtos iki Linkmenų-Lvovo g. sankirtos, nuo Linkmenų-Lvovo g. sankirtos iki Lvovo-Kalvarijų g. sankirtos (toliau – teritorija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais (toliau – Asociacija).
Asociacija turi paramos gavėjo statusą.

Asociacijos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant šią veiklą:

 • Burti bendruomenę į Asociaciją pagal turimą nekilnojamą turtą apibrėžtoje teritorijoje;
 • Organizuoti įvairius renginius, diskusijas Asociacijos narius dominančiais klausimais;
 • Kurti grupes projektų rengimui ir įgyvendinimui;
 • Bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
 • Bendradarbiauti su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei specialistais rengiant ir įgyvendinant bendruomenei aktualius projektus, užtikrinančius gyventojų gerovę, gerinančius vietinį užimtumą, organizuoti mokslo populiarinimo dienas;
 • Dalyvauti panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose juridiniuose asmenyse;
 • Teikti seminarų, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengiant intelektų konkursus, šventes, ugdyti Vilniaus miesto savivaldybės Šnipiškių seniūnijos gyventojų bendruomeniškumą, kultūringumą, sveiką ir harmoningą asmenybę, bendruomenės lyderius;
 • Rūpintis kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu ir jos teritorijos gyventojų gerove;
 • Ginti Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus, teikti gyventojams konsultacijas;
 • Tenkinti svarbiausius Asociacijos socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
 • Kurti teritorijos vystymosi 10-15 metų programą bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą įsiliejančią į miesto plėtros planą – programą;
 • Teikti siūlymus ir prašymus Seniūnijai, Savivaldybei bei kitoms valstybinėms institucijoms;
 • Atstovauti Asociacijos nariams Savivaldybėje ir kitose valstybės institucijose;
 • Vienyti teritorijos gyventojus, bendruomenės narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrai veiklai, plėsti akiratį;
 • Organizuoti nariams įvairiapusę pagalbą, taip pat, teikti socialines paslaugas Asociacijos nariams;
 • Formuoti sveiko gyvenimo aplinką, organizuoti švietėjišką veiklą pasitelkiant įvairių profesijų atstovus;
 • Puoselėti šeimos ir bendruomeniškumo dvasines vertybes;
 • Prisidėti prie teritorijos plėtros bei gyventojų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo;
 • Dalyvauti teritorijoje esamų ir būsimų kelių, šaligatvių, inžinerinių tinklų, viešųjų erdvių ir statinių statybos organizavime bei jų valdyme.
 • Siekti, kad nekilnojamasis turtas teritorijoje skirtas bendruomenės reikalams, būtų valdomas asociacijos ir (arba) būtų asociacijos nuosavybėje.
 • Siekiant šių tikslų įgyvendinimo, Asociacija gali vykdyti ūkinę – komercinę veiklą.

Asociacijos nariais gali tapti tik fiziniai arba juridiniai asmenys, nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo ar kita teise valdantys žemės sklypą, pažymėtą unikaliu kadastriniu numeriu nustatytoje teritorijoje, raštu pateikę prašymą tapti Asociacijos nariu ir priimtas į narius Asociacijos Valdybos sprendimu. Jei žemės sklypas priklauso ar juo naudojasi keli asmenys, tokiu atveju Asociacijos nariu, bendrasavininkų sutarimu, gali būti vienas asmuo.

Norintis tapti asociacijos nariu kreipkitės pasinaudoję forma http://www.siaudine.lt/parasykite-mums/ arba telefonu +37069931000 .
Kartu mes galime daugiau, iki greito pasimatymo.

Rekvizitai:
Asociacija „Šiaudinė“
Kodas 304402273
Giedraičių g.31-2, Vilnius tel. +370 699 31000
LT537300010149825981 SWEDBANK AB

IMG_20170406_131033 IMG_20170217_133529P4010498 IMG_5599 IMG_5529

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com