Antrasis Šnipiškių „Šiaudinės“ iniciatyvinės grupės posėdis

Šiaudinė

2016 04 01 vyko antrasis „Šiaudinės“ iniciatyvinės grupės posėdis Architektų sąjungos patalpose. Dalyvavo 13 žmonių.
Posėdžio tikslas aptarti veiksmų strategiją ir planus su architektais, urbanistais ir kitais specialistais.
M.Grinevičius supažindino su parengta darbų pasidalijimo schema, už pasirinktas zonas atsakingi su architektūra susiję dalyviai rinks, analizuos ir vizualiai pateiks esamą medinių namų ir gatvių situaciją.
Būtina išanalizuoti arba iš naujos atlikti teritorijos transporto studiją, bei situacija su inžineriniais tinklais, jų plėtra.
V.Zabilius pateikė pasiūlymus į kokias zonas skaidyti „Šiaudinės“ teritoriją. Diskutuota apie 3D vizualizacijų ir maketų svarbą projektavimo stadijoje.
Su J.Lavrinec diskutuota dėl parengtos M.Bielinio gyventojų anketos, kurią nutarta dalinti į kelis klausimynus pagal paskirtį, bei parengtas „Drakono pievos“ viešosios erdvės projektas perduotas savivaldybei.
R.Kalcas iš seniūnijos pusės žadėjo visokeriopą pagalbą pagal galimybes.
„Šiaudinės“ iniciatyvinė grupė vieningai pritarė architektūrinės-urbanistinės grupės pasiūlymams.

Komunikacijai su Šnipiškių bendruomene architektūros klausimais paskirta savivaldybėje D.Eidukonytė (priima gyventojus penktadieniais 9-12 val.).

Posėdis buvo protokoluojamas M.Juzonytės.
Dokumentai saugomi pas seniūnaitį Miroslavą Bielinį.

P4010496

P4010497

P4010498