Dėl prisijungimo prie vandens ir nuotekų tinklų

Naujienos, Straipsniai

Svarbi informacija tiems, kas naujai jungiasi ar renovuoja senus vandentiekio ir nuotekų tinklus

Miroslavas Bielinis nuotrauka.

Miroslavas Bielinis Rugsėjo 19 d.

Taigi, po susirinkimo su Vilniaus savivaldybės atstovais ir Vilniaus vandenų atstove galutinė ir tiksliausia informacija dėl vandens ir nuotekų tinklų. Visų pirmą minėtas terminas iki spalio mėn pateikti prašymus dėl kompensacijos ar sąlygoms gauti yra pratęsiamas iki metų galo, kad spėtumėte susitarti su bendrasavininkais. O projektavimai jau vyksta kas kreipėsi anksčiau.

1. Kuo greičiau pateikti prašymus prisijungimo sąlygoms gauti. Būtina pridėti sklypo planą, Registrų centro išrašą dėl buto-namo nuosavybės ir VISŲ bendrasavininkų sutikimą. Jei kuris nesutinka ir priešinasi, reikia jam registruotu laišku pateikti užklausą, kodėl atsisako ir tokiu būdu sudaro kliūtis kitiems įsirengti gyvybiškai svarbius patogumus. VV ir savivaldybė atsižvelgs į argumentų pagrįstumą, sunkesniu atveju bus sprendimą priims teismas.

Vienbučių-dvibučių savininkai pateikia prašymus VV prisijungimo sąlygoms gauti (galima el paštu)

Daugiabučiai turi administratorius, galima kreiptis į juos raštišku prašymu dėl pageidavimo prisijungimo – jų pareiga organizuoti susirinkimą ir surinkti reikiamus dokumentus, gyventojų parašus, nes sąlygos išduodamos visam namui. Jei daugiabutyje yra „socialinis būstas“ (savivaldybės nuomojamas) Vilniaus būsto atstovas derina tiesiogiai su VV ir administratoriumi. Jeigu turite problemų su administravimo įmone, galite įgalioti vieną gyventoją pateikti į VV visų dokumentus, nes projektas daromas vienas visam namui (butuose išvedžiojate jau patys savo nuožiūra, kai įrengtas bus įvadas). Arba galite sudaryti Jungtinės veiklos sutartį su savininkais, užregistruoti Registrų centre ir po mėnesio kito bus panaikintas administratorius ir jums perduoti visi dokumentai ir gražintos nepanaudotos kaupiamosios lėšos.

2. Dėl kompensacijos. Kas iki 2019m sausio 9d. yra prisijungę prie miesto nuotekų tinklų ir turi sutartis su VV, tie NEgauna jokių kompensacijų. Kiekviena būsimas abonentas (butas) pateikia prašymą Vilniaus VANDENIMS dėl kompensacijos už nuotekų tinklų prijungimą. Numatyta 50% bet ne daugiau 1175, eur (tai apie 15 metrų atstumui). Jei ta atšaka yra keliems butams, atitinkamai kompensacija bus padalinta ant visų lygiomis dalimis.

Galutinė suma kompensacijos skaičiuojama pagal atliktų darbų sąmatą arba komercinį pasiūlymą. Kas darbus planuoja atlikti ūkio būdu (nesamdant įmonės), turi pateikti pirkimo čekius ar sąskaitas nuotekų tinklo dalims ir įvertinti savo darbą. Mažas pajamas gaunantys gali kreiptis dėl vienkartinės socialinės paramos iki 470, eur. metams vidaus santechninei įrangai. Būtina rinkti pirkimo čekius arba sąskaitas.

3. Pasirašius su VV prisijungimo ketinimo sutartį per 1-2 metus prisijungti, projektas atšakai iki namo bus nemokamai suprojektuotas, nemokamai atliekami būtini tyrimai ir bandymai, nemokamai atliktos geodezinės toponuotraukos.

Gatvėje prie sklypo ribų įrengti prisijungimo šuliniai ir vandens sklendės nuo kurių VV projektuoja iki namo vieną atšaką iki bendro apskaitos taško, kuris įrengiamas apšildomoje patalpoje. Nuo apskaitos kiekvienas butas savistoviai su santechnikais atlieka įvadus butuose. Jei vieno apskaitos taško nėra galimybės įrengti – skaitliukai bus statomi kiekvieno buto įvade.

4. Gavus VV projektą darbus galite pradėti nuo 2020m sausio mėn patys (ūkio būdu) arba samdotės įmonę, kuri atliks kasimo, klojimo ir nuotekų prijungimo darbus. Galėsiu šiuo klausimu pagelbėti. Vandenį gali prijungti tik VV darbuotojai.

5. Tiems kas laisto daržus, laistymo skaitiklis bus įrengiamas tik po visų darbų atlikimo, kai turėsite sutartį su VV. Tam turėsite pateikti atskirą prašymą.

6. Tie kas kreipėsi, gavo sąlygas ir dalyvauja šiame EU projekte, svarbią informaciją iš VV gaus paštu kartu su mokėjimo pranešimais. Gyventojai turintis kiemuose savo lauko tualetus, bus paraginti juos pašalinti ir sutvarkyti aplinką. Bendrų tualetų pašalinimu pasirūpins savivaldybė. Vandens kolonėlės bus atjungiamos ir demontuojamos, uždaromi vandens trapai prie kolonėlių, kad nebūtų galimybės pilti atliekas. Kelios kolonėlės rajone bus pakeistos gertuvėmis, kur praeiviai galės nemokamai prisipilti gertuvę ir atsigaivinti.

7. Kadangi Giedraičių g. sklypai yra Kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, kai kur gali tekti kreiptis į savivaldybę dėl kasimo leidimo, bet tai bus patikslinta kitų metų sausio mėn. nes su KPD bus deramasi dėl supaprastinimo gyventojams prisijungti prie tinklų.

Tai tiek, jei dar bus klausimų, bandysime reaguoti ir ieškoti teisingų atsakymų.

Jei reikalinga pagalba, rašykite miroslavas@siaudine.lt arba tel. +370 699 31000